Søke plass

Klikk på linken under for å komme til Levanger Kommunes søkeside, og søk plass i den fine barnehagen vår.

Søk her

Åpninsgtider

07:00 – 16:00

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt jul- romjul- og nyttårshelg, likens hele påskeuken. Foreldrebetalingen reduseres tilsvarende disse mnd.

Juli måned er feriemåned – barnehagen stengt.

Priser

Betalingssats Pris Prosent Kost
41 timer pr.uke eller mer 3050,- 100% 400,-
Gebyr ved sein henting (pr. påbegynt halvtime). 400,-

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn, 50% for 3. og øvrige barn.
Vedtatt i kommunestyret 01.08.2022