Ansatte

Renate Hovdal
Styrer/ Pedagogisk leder på småbarn

Mail: renate.hovdal@purktroa.no
Tlf: 92 06 31 35

 

 

 

Marte Haugseth Ringstad
Styrer/ Pedagogisk leder på småbarn


Mail: marte.ringstad@purktroa.no
Tlf: 46 80 11 66

 

 

 

Avdeling Litjpurka -småbarn

 

 

Sandra Lien
Pedagogisk leder -småbarn
Mail: sandra.lien@purktroa.no

 

 

Øyvind O. Nordahl

Pedagogisk leder -småbarn

Mail: peders191@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Anita Strømskag Rygg
Assistent -småbarn

 

 

 

 

 

Tine Kjønstad Veimo
Fagarbeider -småbarn

 

 

 

 

 

 

 

Trude Stokkan
Assistent -jobber på begge avdelingene

 

 

 

 

 

 

Marte Røstad Holberg
Assistent – jobber på begge avdelingene

 

 

 

 

 

 

Ann Marit Brænne 

Assistent – småbarn

 

Avdeling Storpurka -storbarn

 

 

Carine Munkeby
Pedagogisk leder -storbarn

Mail: carine.munkby@purktroa.no

 

 

 

 

Isak Wassdahl
Pedagogisk leder -storbarn

Mail: isak.wassdal@purktroa.no

 

 

 

 

Sigri Bentzen Haugberg
Fagarbeider – jobber på begge avdelingene

 

 

 

 

 

 

 

Nina Reitan
Fagarbeider -storbarn

 

 

 

 

 

Wenche Malin Rønning
Fagarbeider – storbarn

 

 

 

 

Birgit Myhr
Assistent
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

 

 

Personalsamarbeid

  • Respekt for hverandre.
  • Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre.
  • Vi er like verdifulle i et fellesskap.
  • Gi og motta informasjon som inngår i arbeidet i barnehagen.
  • Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
  • Vurdere arbeidet i barnehagen og personalsamarbeid, minst to ganger pr. år.

Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og felles interesse. En aktiv og engasjert holdning vil gi foreldrene følelsen av at de overlater barna til noen som virkelig bryr seg om og legger merke til dem. En aktiv interesse for barnas liv i barnehagen er viktig for at kommunikasjonen mellom foreldre og personalet skal bli god.

Foreldrene er medvirkende både gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Evaluering av barnehagens innhold skjer på hvert foreldremøte, altså to ganger hvert år.