466558&width=400&height=124&zwidth=400&zheight=124&x=200&y=62

500563&width=235&height=221&zwidth=235&zheight=221&x=118&y=111

Purktrøa Gårdsbarnehage startet opp med ei avdeling høsten 2004. Gårdsbarnehagen  ligger ved Voll gård på Skogn. Januar 2008 var etterspørselen stor, så da starta vi opp småbarnsavdeling. Litjpurka lå da på Bolstad gård, nær nabo til Voll. Ny barnehage sto ferdig våren 2020. Nå er begge avdelingene samlet under samme tak.

Eierform: Purktrøa Gårdsbarnehage gikk inn i Marisko Stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager 01.01.2019. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter.

Barnehagen vår ligger i landlige omgivelser med bondegårder på alle sider.  Vi har tilgang på skogsområder, store åkerområder og ei lita elv som renner like nedenfor Purktrøa. Vi benytter oss av disse godene gjennom hele året med vår- og høstonn, foredling av det gården, naturen og nærmiljøet har å by på, og utforsker det som skjer rundt oss gjennom alle årstidene. Det er ca 3 km. til Skogn sentrum.

Rånegruppa er ei samarbeidsgruppe mellom avdelingene. Da møtes barn og én voksen fra hver avdeling, for å gå på tur i nærområdet eller. Gruppa har som hovedmål å gjøre overgangen fra Litjpurka til Storpurka god for alle parter.

Vi har en barnehagebuss som vi kan dra på tur med, annenhver uke. 2 ansatte har bussbevis og vi har plass til 13 barn i bussen. Skogsturer, gårdsbesøk, tur til biblioteket, lekeplasser, kirkebesøk, isfiske, skidager, strandturer..vi digger det!

Purktrøa Gårdsbarnehage er godkjent for barn fra 0 – 6 år.
Avdeling Storpurka er godkjent for barn 3-6 år.
Avdeling Litjpurka er godkjent for barn under  3 år.

Gruppestørrelsen pr. dag vil variere fra år til år, avhengig av hvor mange barn under tre år som går i barnehagen. Pr. 2021-22 har vi 13 barn på småbarn og 26 barn på storbarn.

Åpningstid: 07.00 – 16.00 ( 16.15 ved behov og avtale).
TELEFON TIL PURKTRØA OG LITJPURKA: 74 09 51 60 – tast så 1 for Purktrøa eller 2 for Litjpurka.