Vedtekter

Klikk på link under for å lese vedtektene gjeldende hos oss
VEDTEKTER FOR PURKTRØA GÅRDSBARNEHAGE