Målsetting

Målsetting

Hovedmål
 • Legge vekt på:
  OPPLEVELSE – LEIK OG LÆRING, LIV OG LATTER STÅR SENTRALT
 • Bli et selvstendig menneske fysisk og psykisk. Være medvirkende.
 • Sosialisering, vi lærer å jobbe ilag – arbeidslag i fjøset, skogen, åker og eng.
 • Samarbeide med kirken.
 • Vi må ta hensyn til hverandre – vise hverandre at vi har egenverdi.
 • Vi skal skape trygghet og stabilitet. Tidlig tilknytning – trygge og tydelige voksne.
 • Gi barna utfordring de kan mestre og gi dem interesse for å lære om bl.a. dyrehold, skog og mark.
 Kunnskapsmål
 • Kunnskap og viten om livet i fjøset.
 • Årstidene i skogen, og alt som vokser og gror
 • Vi lærer at det å jobbe ilag er enklere og morsommere enn å være alene.
 • Kirkeåret
 • Utvikling fra meg – til oss.
 Ferdighetsmål
 • Vi mestrer det å ha arbeidsoppgaver.
 • Vi lærer oss å kunne leike ilag / jobbe ilag.
 • Jeg klarer når jeg øver. Selvstendighet.
 Holdningsmål
 • Det er ikke alt jeg kan – men jeg kan lære.
 • Lære oss å ha ansvar for verden rundt oss – menneskene og dyra her.
 • Være et medmenneske