Organisering

Organisering

Samarbeidsutvalget

  • Foreldrerepresentant: Henriette Hoven og Ingrid Hjelmsøy

  • Kommunal representant: Bodil Rønning

  • Ansattes representant: Wenche Rønning

  • Eier representant: Birgit Myhr

  • Styrer møterett: Ingebjørg Mikalsen

Foreldreråd:

  • Består av alle foreldre.