Organisering

Organisering

Samarbeidsutvalget

  • Foreldrerepresentant: Narve Veimo og Sigmund Nerenget

  • Kommunal representant: Bodil Rønning

  • Ansattes representant: Bente Lise Veimo

  • Eier representant: Birgit Myhr

  • Styrer møterett: Ingebjørg Mikalsen

Foreldreråd:

  • Består av alle foreldre.