Organisering

Samarbeidsutvalget

  • Foreldrerepresentant: Maren Skei Dahl og Nina Andersen

  • Ansattes representant: Sigri Bentzen Haugberg og Anita Strømskag Rygg

  • Eier representant: Ingebjørg Mikalsen

  • Styrer møterett: Renate Hovdal og Marte H. Ringstad

Foreldreråd:

  • Består av alle foreldre.