Ansatte

 

 

Ingebjørg Mikalsen
Styrer
Jobber noe på avdeling Litjpurka
Mail: purktroa@purktroa.no
eller: ingebjorg.mikalsen@purktroa.no
Tlf: 48 14 64 59

Litjpurka

 

Sandra Lien
Pedagogisk leder
Mail: sandra.lien@purktroa.no

 

 

litjpurka aug. -10 006

 

Wenche Malin Rønning
Fagarbeider


 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Strømskag Rygg
Assistent

 

 

 

 

Aslaug Andersen
Assistent / vikar

 

 

Storpurka

 

Renate Hovdal
Pedagogisk leder
Jobber på begge avdelingene
Mail: renate.hovdal@purktroa.no
Tlf: 92 06 31 35

 

 

Sigri Bentzen Haugberg
Pedagogisk leder
Mail: sigri.haugberg@purktroa.no

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Marte Haugseth Ringstad
Pedagogisk leder
Mail: marte.ringstad@purktroa.no
Tlf: 46 80 11 66

 

 

 

Carine Munkeby
Pedagogisk leder
Mail: carine.munkby@purktroa.no
Jobber på begge avdelingene

 

P1010874

 

Nina Reitan
Fagarbeider

 

 

   

 

 Marita Alfsen
 Dyreholdassistent

 

 

 

      

 Margit Olea Moen
 Assistent
Jobber på begge avdelinger

 

 

Birgit Myhr assistent

 

Birgit Myhr
Assistent
Jobber på begge avdelingene

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tine Kjønstad Veimo
Fagarbeider 

 

 

 

Trude Stokkan
Assistent
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

Personalsamarbeid

  • Respekt for hverandre.
  • Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre.
  • Vi er like verdifulle i et fellesskap.
  • Gi og motta informasjon som inngår i arbeidet i barnehagen.
  • Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
  • Vurdere arbeidet i barnehagen og personalsamarbeid, minst to ganger pr. år.

Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og felles interesse. En aktiv og engasjert holdning vil gi foreldrene følelsen av at de overlater barna til noen som virkelig bryr seg om og legger merke til dem. En aktiv interesse for barnas liv i barnehagen er viktig for at kommunikasjonen mellom foreldre og personalet skal bli god.

Foreldrene er medvirkende både gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Evaluering av barnehagens innhold skjer på hvert foreldremøte, altså to ganger hvert år.