Ansatte

Ingebjørg Mikalsen
Styrer
Jobber noe på avdeling Litjpurka

Mail: purktroa@online.no
Tlf: 48 14 64 59

Litjpurka

 

Sandra Lien
Pedagogisk leder

 

 

 

 

litjpurka aug. -10 006Wenche Malin Rønning
Fagarbeider


 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAnita Strømskag Rygg
Assistent

 

 

 


Aslaug Andersen
Assistent

 

 

 

 

Storpurka

Renate Hovdal
Pedagogisk leder
Jobber på begge avdelingene

Mail: renate.purktroa@outlook.com
Tlf: 92 06 31 35

 

 Sigri Bentzen Haugberg
Pedagogisk leder – er i svangerskapspermisjon
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marte Haugseth Ringstad
Pedagogisk leder/ Webansvarlig

Mail: marte.purktroa@outlook.com
Tlf: 46 80 11 66

 

 

Carine Munkeby
Pedagogisk leder
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

P1010874Nina Reitan
Fagarbeider

 

 

Heidi Røstad
Dyreholdassistent

 

 

 

 

Birgit Myhr assistent

Birgit Myhr
Assistent
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tine Kjønstad Veimo
Fagarbeider 

 

 

 

Faste vikarer

Trude Stokkan
Jobber på begge avdelingene

 

 

 

Personalsamarbeid

  • Respekt for hverandre.
  • Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre.
  • Vi er like verdifulle i et fellesskap.
  • Gi og motta informasjon som inngår i arbeidet i barnehagen.
  • Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
  • Vurdere arbeidet i barnehagen og personalsamarbeid, minst to ganger pr. år.

Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og felles interesse. En aktiv og engasjert holdning vil gi foreldrene følelsen av at de overlater barna til noen som virkelig bryr seg om og legger merke til dem. En aktiv interesse for barnas liv i barnehagen er viktig for at kommunikasjonen mellom foreldre og personalet skal bli god.

Foreldrene er medvirkende både gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Evaluering av barnehagens innhold skjer på hvert foreldremøte, altså to ganger hvert år.