Dyra våre

For tiden har Purktrøa Gårdsbarnehage to marsvin: Sofie og Minnie, en kanin: Spretten, fire undulater, høner og pinnedyr. Vi har også to hester som heter Blixen og Sol. Hestene kom til oss høsten 2016, og barna har fått blitt godt kjent med begge to. Hverdag er en gruppe på Storpurka med på heststell – ridning, og alt som hører med i ansvaret med å ha hest. Hver tirsdag er ei gruppe med fra Litjpurka.
For tiden bor dyra våre hos Heidi, vår gode kollega. Dette er midlertidig, mens vi venter på at stallen skal bygges. Heidi kjører minibussen vår, hjem til seg og dyra hver dag.

Heidi forteller om verdien med å ha dyra i hverdagen til barna. Da spesielt med tanke på enkelte barn som har hatt en enorm utvikling, fra å ikke vil ta i dem – til nå å stå først i køen for å hjelpe til. Barna lærer seg ansvaret med å ta vare på dyr både stell, kjøre «møkk» børste, mate, kose, vise omsorg, legge til rette slik at dyra til en hver tid har det best mulig, teste grenser hos seg selv, nærhet, sette ord på følelser og opplevelser.. ja har denne erfaringen noen grenser? Vi er privilegerte 🙂