Dyra våre

For tiden har Purktrøa Gårdsbarnehage marsvin, en kanin, fire undulater og 6 høner. Vi har også en hest som heter Sol. Vi startet med TO hester – Blixen og Sol. Hestene kom til oss høsten 2016. Blixen viste seg å ikke passe så godt til barnehagebarn så han flyttet til Hamar våren 2019. Sol er superbarnehagehest og barna og Sol er blitt godt kjent.

Hver dag er en gruppe på Storpurka med på heststell – ridning, og alt som hører med i ansvaret med å ha hest. Hver tirsdag er ei gruppe med fra Litjpurka.
For tiden bor dyra våre hos Marita, vår gode kollega. Dette er midlertidig, mens vi venter på at stallen skal bygges. Barna transporteres i bil eller buss til og fra Purktrøa til Marita.

Marita kan fortelle om verdien med å ha dyra i hverdagen til barna. Da spesielt med tanke på enkelte barn som har hatt en enorm utvikling, fra å ikke vil ta i dem – til nå å stå først i køen for å hjelpe til. Barna lærer seg ansvaret med å ta vare på dyr både stell, kjøre «møkk» børste, mate, kose, vise omsorg, legge til rette slik at dyra til en hver tid har det best mulig, teste grenser hos seg selv, nærhet, sette ord på følelser og opplevelser.. ja har denne erfaringen noen grenser? Vi er privilegerte 🙂