Bilder

Vi er godt i gang med barnehageåret 2017-2018.
Høsten har gitt oss mange fine dager, og vi er mye ute. Enten på tur i nærmiljøet, i barnehagen, eller på tur med bussen.

I august har vi hatt fokus på å bli kjent. I september og oktober har vi fokus på dyr, i november og desember kunst, i januar og februar kropp, i mars og april vann, og i mai og juni har vi fokus på musikk.

Førskolegjengen er i gang med svømmeopplæring, og i oktober skal de på togtur til Vitensenteret i Trondheim. Her blir det lagt inn flere bilder etter hvert 🙂

Her er bilder fra Litjpurka, Storpurka og Rånegruppa for 2016/2017:
(Vi er klare over at bildene kan være variable på mobil, så vi anbefaler å bruke PC for best mulig opplevelse).

Barnehagehverdagen byr på mangfold – utforsking – opplevelser – lek – læring. Vi lærer oss samarbeid og samhandling – utvikler empati – opplever vennskap – vi får kjennskap til våre grenser – tørr vi å bryte dem for å få erfaring? Barna lærer av hverandre, vi voksne bidrar på deres interesse områder – og ikke minst VI VOKSNE LÆRER AV BARNA! På den måten ønsker vi å utvikle oss hele tiden, slik at hverdagen i vår barnehage skal bli variert.

Senvinter og begynnende vår i barnehagen:

Høst og vinter i barnehagen:

Sensommeren i barnehagen – vi blir kjent med hverandre – barnehagen – nærmiljøet vårt – store og små utforsker – vi skaper relasjoner og bygge vennskap, med vekt på LIV- LATTER – LEIK og LÆRING.