Årsplan

ÅRSPLAN 2016 – 2017

Årsplan forside 2016 – 2017

Årsplan innside 2016 – 2017

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, da er barnehagen stengt.

I barnehageåret 2016/2017 har vi følgende planleggingsdager:
Onsdag 24. august -16
Fredag 25. november -16
Mandag 23. januar -17
Tirsdag 21. mars -17
Fredag 30. juni -17